»   » 

Dự án

Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Vinaphone

Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Vinaphone

20/12/2017 09:51:38

Ngày 24/6/2014, Media World đã thực hiện sự kiện "Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Vinaphone" tại Khách sạn Nikko, TPHCM với quy...

Hội thảo khách hàng doanh nghiệp VNPT 2016

Hội thảo khách hàng doanh nghiệp VNPT 2016

07/12/2017 21:48:36

Ngày 16/09/2016, Media World đã thực hiện chương trình sự kiện "Hội thảo khách hàng doanh nghiệp" tại Khách sạn Grand, số...

Vinaphone luôn bên bạn

Vinaphone luôn bên bạn

07/12/2017 15:24:48

Ngày 18/07/2016, Media World đã thực hiện chương trình sự kiện "VinaPhone luôn bên bạn" tại các điểm bán lẻ của VinaPhone...

Đại sứ SIM Song Phát 088

Đại sứ SIM Song Phát 088

07/12/2017 15:21:47

Năm 2016, Media World đã thực hiện chương trình sự kiện "Đại sứ SIM Song Phát 088" tại các điểm bán lẻ của Vinaphone trên...

Chương trình tiếp thị đổi máy 2G sang 3G tại các cửa hàng Mobifone

Chương trình tiếp thị đổi máy 2G sang 3G tại các cửa hàng Mobifone

07/12/2017 15:18:34

Ngày 12/12/2016, Media World đã thực hiện chương trình sự kiện "Chương trình tiếp thị đổi máy 2G sang 3G" tại các cửa hàng...

Tiếp thị trực tiếp giới thiệu chất lượng sóng 3G MobiFone trên địa bàn TPHCM

Tiếp thị trực tiếp giới thiệu chất lượng sóng 3G MobiFone trên địa bàn TPHCM

19/12/2017 16:32:08

Từ 01/09/2016 đến 31/12/2016, Media World thực hiện "Chương trình tiếp thị trực tiếp giới thiệu chất lượng sóng 3G MobiFone...

facebook