Nhân viên

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

01/01/1970 07:00:00

5 tips xin việc cho sinh viên mới tốt nghiệp

5 tips xin việc cho sinh viên mới tốt nghiệp

01/01/1970 07:00:00

Sinh viên mới tốt nghiệp thường gặp nhiều khó khăn khi lựa chọn một công việc phù hợp. Công Ty Cổ Phần Thế Giới Truyền...

CÔNG TY CP THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG (MEDIA WORLD)

facebook