Giới thiệu

Tổng quan Media World

Tổng quan Media World

16/11/2017 16:56:33

Công ty Cổ phần Thế Giới Truyền Thông được thành lập vào tháng 11/2007 với chức năng tổ chức và xây dựng hệ thống,...

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

22/11/2017 16:58:13

Media World định hướng phát triển trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài lớn nhất tại Việt Nam...

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

22/11/2017 17:00:00

Những nguyên tắc, chuẩn mực quy định và điều hoà mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty Media World.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

22/11/2017 16:55:41

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Thế Giới Truyền Thông (Media World) đã và đang cung...

facebook