Cung cấp phần mềm CSKH đa kênh cho Điện lực miền Bắc

26/02/2018

Năm 2018, Media World đã thực hiện dự án "Cung cấp phần mềm CSKH đa kênh cho Điện lực miền Bắc" nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và kịp thời có giải pháp quản lý, điều hành để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, kịp thời nắm bắt, xử lý các thông tin từ phía khách hàng trên các phần mềm xã hội: Facebook, Zalo và tương tác trực tiếp với khách hàng qua web chat, SMS. Các tính năng của phần mềm sẽ giúp tăng số lượng tiếp nhận qua Trung tâm CSKH và phù hợp định hướng Trung tâm CSKH sẽ là đầu mối chính trong việc tiếp nhận các yêu cầu cung cấp, sử dụng dịch vụ điện cho khách hàng tại chỉ thị 989/CT-EVN ngày 8/3/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

Cung cấp phần mềm CSKH đa kênh cho Điện lực miền Bắc

 • Tên dự ánCung cấp phần mềm & giải pháp cho Trung tâm CSKH Điện lực miền Bắc
 • Khách hàng: Trung tâm CSKH Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
 • Loại hình dịch vụ
 • Thời gian thực hiện: 2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Nội dung thực hiện
  • Cung cấp bộ sản phẩm phần mềm chăm sóc khách hàng đa kênh với đầy đủ các phân hệ/tính năng và số lượng
  • Cung cấp các tài liệu Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn vận hành
  • Khảo sát Hệ thống yêu cầu tích hợp
  • Đánh giá, phân tích, tích hợp phần mềm
  • Kiểm thử sau tích hợp
  • Đào tạo
  • Triển khai các hạng mục tích hợp
  • Bảo hành, bảo trì

 

Cung cấp phần mềm CSKH đa kênh cho Điện lực miền Bắc

 

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về:

Điện thoại: (028) 38 688 856 - (028) 36 22 3333

Email: tuyendung@mediaworld.com.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/tuyendungmediaworld/

 

 

mediaworld.com.vnfacebook